Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår

Generelle vilkår gjelder for besøk til og bruk av dette nettstedet og andre tjenester vi tilbyr. Les de generelle vilkårene nøye før du besøker nettstedet og/eller bruke våre tjenester.
Hvis det er noen punkter i vår generelle vilkår som du ikke kan godta, eller hvis du har problemer med å lese disse generelle vilkårene, bør du avslutte ditt besøk på dette nettstedet umiddelbart. Dette eller fremtidige besøk på dette nettstedet og/eller bruk av våre tjenester innebærer at du fullt og uforbeholdent akseptere disse generelle vilkårene.
Hvis du vil bruke norskflirt.net da krevers registrering der brukeren benytter seg av et personlig passord.

Artikkel 1: Definisjoner

1.1. PAS. O.I. FOP (Org. nummer 261400011); et selskap med begrenset ansvar som heretter skal regnes som operatør, eier og leder av disse, også referert til nedenfor som "operatør ". Informasjonen om selskapet kan gis ved forespørsel via vårt kontaktskjema.
1.2 Konto: Kontoen som brukeren har laget, som lar brukeren få tilgang til medlemsdatabasen
1.3 Innhold: Det faktiske innholdet på dette nettstedet som kan inkludere filmer, bilder, tekster, profiler og lignende.
1.4 Coin/kreditt: Den virtuelle valutaen i medlemsdatabasen, som brukeren får i samsvar med bestemmelsene i artikkel 7. Brukeren bruker coin til å sende meldinger og innhold.
1.5 IP rettigheter: Alle materielle rettigheter, for eksempel opphavsrett, varemerke rettigheter, databaserettigheter og relaterte rettigheter, og hjelpeutstyrrettigheter som kunnskap og forestillinger på linje med slike rettigheter.
1.6 Logging: Data lagring ved hjelp av digitale hendelser eller hendelser som fant sted på norskflirt.net.
1.7 Meldinger: Den digitale, skjermet kommunikasjon som brukeren kan utveksle med andre brukere av nettstedet og som er synlig for brukeren i hans konto.
1.8 Profil: Settet med personlige egenskaper og preferanser som en deltaker har gitt for å gjøre den synlig for andre deltakere.
1.9 Service: Tjenesten som tilbys av operatør for å gjøre en plattform tilgjengelig for å sende og motta meldinger og annet innhold til og fra andre brukere.
1.10 Bruker: Personen som besøker denne nettsiden, og/eller bruker tjenestene eller produktene som leveres av operatør, også referert til som "du" eller "din".
1.11 Nettside: Et medium for å presentere informasjon via Internettet.

Artikkel 2: Omfang og naturforhold

2.1 Disse betingelsene og vilkårene gjelder mellom operatør og brukeren.
2.2 Disse vilkårene gjelder for brukene av norskflirt.net.
2.3 Rekkefølgen av anvendbarhet: Disse generelle vilkårene, med mindre lov eller europeisk regelverksier sier imot, så langt de ennå ikke har blitt innlemmet i lokal lovgivning, er obligatoriske.
2.4 Dersom det skulle oppstå noen bestemmelser i disse betingelsene som muligens er annullert, skal de andre bestemmelsene forbli i kraft og bestemmelsen som gjelder. Det annulerte skal omdannes til en gyldig bestemmelse som reflekterer den opprinnelige intensjon så nært som mulig.

Artikkel 3: Innhold og bruk av norskflirt.net

3.1. norskflirt.net har som mål å la brukere flørte med andre brukere. norskflirt.net er plattformen der brukerne kan kommunisere med hverandre og er en passiv forbindelse mellom den elektroniske publikasjonen og formidling av profil og annen informasjon.
3.2. Bruk av norskflirt.net og tjenester som tilbys via norskflirt.net er åpne for personer som har nådd minimum 18 år. Hvis du ennå ikke har nådd minimum 18 år, eller brukeren av den tilbudte nettsiden eller tjenestene er plassert i et geografisk område der tilgang til nettsiden eller bruken av tilbudt tjenester ikke er tillatt, må du avslutte besøket på norskflirt.net umiddelbart.
3.3. Brukeren kan opprette en profil ved å fullføre registreringsprosessen. Når du fullfører registreringsprosessen, må brukeren oppgi aktuell og fullstendig informasjon om seg selv. Bruker garanterer at endringer i disse informasjonene umiddelbart videresendes til norskflirt.net eller endres av bruker på egne sider av norskflirt.net hvis det er nødvendig. Når du fullfører registreringsprosessen, utsteder du norskflirt.net en lisens til å bruke immaterielle rettigheter til innholdet som brukeren har fått i norskflirt.net. Denne lisensen omfatter spesielt rett for norskflirt.net for å duplisere, vise, modifisere, oversette, skanne, engasjere for publisitetformål, enten kommersielle eller ikke-kommersiell, under lisens eller overføring av innhold knyttet til profiler.
3.4. Brukeren har ikke rett til å opprette en konto for andre parter, overføre en konto og/eller tillate andre å bruke kontoen. Hvis informasjonene på brukeren av en eller annen grunn ikke lenger er riktig eller fullstendige, må brukeren endre dataene for å få dem oppdatert igjen. Hvis brukeren oppgir unøyaktige eller ufullstendige personlige opplysninger, og hvis operatør fastslår at den angitte informasjonen er feil eller ufullstendig, kan operatør avslutte eller deaktivere kontoen.
3.5. Brukeren er fullt ansvarlig for å holde sitt brukernavn og passord hemmelig. Brukeren er alene ansvarlig for bruk av kontoen laget av tredjeparter, uavhengig av måten denne tilgangen til kontoen er oppnådd. I tilfelle mistanke om misbruk av kontoen, vil brukeren umiddelbart informere operatør.
3.6. operatør kan aldri holdes ansvarlig for bruk eller feil bruk av kontoen.
3.7. Få uautorisert tilgang til norskflirt.net er straffbart. Hvis det oppstår mistanke om misbruk, vil operatør rapportere mistenkelig misbruk umiddelbart.
3.8. Det er ikke tillatt å kopiere, duplisere eller på annen måte bruke innhold som er relatert til andre profiler enn for bruken av tjenestene for personlige formål og private formål.
3.9. Det er ikke tillatt å kommentere eller distribuere innhold som krenker andres rettigheter. Det er heller ikke lov til å publisere innhold som er av en ærekrenkende, støtende, uanstendig, sårende eller voldelig natur, eller som kan provosere politisk rasisme eller vold. Vanligvis er det ikke tillatt å legge ut innhold som krenker målsettingene i norskflirt.net eller regler eller standarder for anstendighet med gjeldende lover.
3.10. Det er ikke tillatt å bruke eller har brukt norskflirt.net på noen som helst måte for ulovlige handlinger, begår strafferettslige overtredelser og/eller for handlinger som strider mot generelt gjeldende standarder og verdier. Dette omfatter blant annet følgende tiltak: krenkelse av immaterielle rettigheter for tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til: opphavsrett, varemerkerettigheter, rettigheter under EU-direktiv 96/9 om rettslig beskyttelse av databaser, patentrettigheter, portrett rettigheter eller modell rettigheter); tyveri; den ulovlige og/eller straffbare fordelingen av hemmelig eller konfidensiell informasjon; den ulovlige eller straffbare fordelingen av tekster og/eller visuelle og lyd materiale, herunder rasistiske ytringer, (barneporno), markedsføring av narkotikamisbruk, prostitusjon eller (andre) ulovlige aktiviteter, kriminelle datatrafikk, fornærmende uttrykk og såkalte. ' mailbombs '; Computer Hacking (' hacking ') via nettsiden; ødelegge, skade eller rendering ubrukelig av systemer eller automatiserte verk og programvare av andre; sprer virus eller på annen måte med hensikt å forstyrre kommunikasjonen eller data l agringen; gir tilgang via falske nøkler, falske koder og falske kapasiteter.
3.11. Du kan ikke bruke personlig informasjon fra tredjeparter, som du har via norskflirt.net, til noe formål, inkludert overføring av denne informasjonen til tredjeparter eller å sende e-post til personer med data du bruker via norskflirt.net. Du erklærer at du ikke vil distribuere "søppelpost", "spam", "kjedebrev", "utsendelser" eller bulk distribusjon av e-post til brukere eller tidligere brukere.
3.12. Det er ikke tillatt å publisere bilder av andre personer enn deg selv på norskflirt.net. norskflirt.net forbeholder seg retten til å nekte, endre eller slette bilder, animasjoner eller andre bilder.
3.13. Det er ikke tillatt å direkte eller indirekte inkludere kontaktinformasjon som telefonnumre, gateadresser, etternavn, nettadresser, e-postadresser eller annen personlig identifiserbar informasjon eller å gjøre forespørsler om å få kontaktdetaljer i din profil eller på visuelt materiale. norskflirt.net forbeholder seg retten til å nekte, endre eller slette profiler eller deler av profiler.

Artikkel 4: Ansvar

4.1. Operatør bruker alle anstrengelser for å gjøre norskflirt.net tilgjengelig uavbrutt og sikre den med alle rimelige midler.
4.2 Brukeren kan, operatør kan ikke holdes ansvarlig på noen måte for å forstyrre arbeid, problemer, intervensjoner, endringer eller begrensninger i funksjonalitet eller andre forhold som påvirker tilgjengeligheten av norskflirt.net eller andre tjenester i operatør.
4.3 Hvis du mener at ditt arbeid har blitt kopiert på en måte som krenker opphavsretten, eller hvis immaterielle rettigheter ellers har blitt krenket, ber vi om at du kontakter oss direkte.
4.4. operatør er ikke ansvarlig for riktigheten, fullstendigheten og aktualiteten i profilene, innholdet som reflekterer brukerens oppfatninger enkelte profiler, annonser eller bidrag kan ha underholdning som mål. Ikke mulig i alle tilfeller. Vi er ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av bruk av norskflirt.net. Ved å gjøre dette utelukker vi ethvert ansvar i den utstrekning loven tillater, uavhengig av handlingens natur, for handlinger eller ignorering av andre brukere.

Artikkel 5: Innhold

5.1 Innholdet i eksterne linker som er plassert i vårt nettverk er ikke kontrollert av oss. Den respektive leverandøren av innholder er ansvarlig for at det innholdet i norskflirt.net er kompilert med den ytterste forsiktighet. Operatør er ikke ansvarlig for riktigheten, fullstendigheten og aktualiteten til informasjonen som gjøres tilgjengelig. Fysiske kontakter mellom brukeren og profilene er ikke mulig under alle omstendigheter, vi er ikke ansvarlige for noen direkte eller indirekte skade som følge av bruk av norskflirt.net, og da utelukker vi ethvert ansvar i den utstrekning loven tillater det, uavhengig av handlingens natur, for handlinger eller ignorering av brukere.
5.2. norskflirt.net har underholdning som mål, det er eksplisitt ikke hensikten med norskflirt.net å etablere dates eller personlige møter. Alle profilene er opprettet for underholdningsformål. Fysisk kontakt med disse er ikke mulig.
5.3. Operatør forbeholder seg eksplisitt retten til å sende meldinger til brukere av norskflirt.net gjennom selvopprettede profiler. Dette er fiktive profiler som det ikke er mulig med fysiske avtaler med.
5.4. Operatør er ikke ansvarlig for profiler som bryter loven. Operatør har ikke midler til å kontrollere innholdet i profiler permanent. Hvis en bruker har mistanke om brudd på loven, må Operatør bli varslet umiddelbart. Operatør vil deretter ta alle mulige tiltak for å hindre gjentakelse av dette og fjerne eventuelle utsagn på webområdet om nødvendig.
5.5. Operatør bruker tredjepartswebområder til å sende besøkende til deres webområde. Disse tredjepartene som er ansvarlige for å plassere disse hyperkoblingene, er selv ansvarlige for innholdet på webområdet og hvordan denne tredjeparten sender brukeren til norskflirt.net ved hjelp av hyperkoblinger.
5.6. Bruker tilater operatør en lisens (permission) for bruken av immaterielle rettigheter på innholdet brukeren har oppgitt. Denne lisensen inneholder spesifikt rettigheten operatør for å kopiere, vise, endre, oversette, skanne, bruke til publisitet-formål, enten det er kommersielle eller ikke-kommersielle, viderelisensiere eller overføre innhold relatert til profiler (informasjon, fotografier, videobilder, beskrivelser, søkekriterier osv).

Artikkel 6: Personvern, personlige data og kontroll av bruk

6.1. Operatør gir den ytterste oppmerksomhet mot beskyttelse av personlig informasjon for brukere av norskflirt.net. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se personvernerklæringen på norskflirt.net.
6.2 Under besøket på norskflirt.net og/eller bruk av tjenestene, blir informasjonen fra brukeren logget. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne bruke norskflirt.net og optimalisere/forbedre norskflirt.net og/eller andre tjenester fra operatør. Denne informasjonen kan også brukes til å spore opp feil og/eller brudd på disse vilkårene og betingelser, juridiske bestemmelser eller andre forhold som operatør anser som nødvendig.
6.3. Operatør gir den ytterste oppmerksomhet mot beskyttelse av denne informasjonen, og vil aldri dele denne informasjonen med tredjeparter.
6.4 I tilfelle av brudd på bestemmelsene i disse generelle vilkårene, handlinger som er i konflikt med loven og/eller i tilfelle av svindel, vil konto med umiddelbar virkning og uten forutgående advarsel bli blokkert og medlemskapet avsluttet. I dette tilfellet vil den innkjøpte saldoen umiddelbart og ugjenkallelig bli kansellert. Kostnadene forbundet med sporing misbruk eller bedrageri er gjenopprettet fra brukeren. Dette er uten forbehold til rett for operatør for å gjenopprette fra alle skader påført og juridiske og ikke-rettslige kostnader pådratt av brukeren.

Artikkel 7: Priser og betaling

7.1 Brukeren skal betale beløpene som forfaller for tjenesten, ved å hente kreditt direkte av brukeren gjennom bankoverføring eller kredittkortbetaling. De viste prisene er alltid inklusive moms og andre offentlige avgifter. I noen tilfeller kan kunden fratrekkes max 3% ekstra grunnet valutakonvertering
7.2 I tilfelle en tvist, er dataene hos operatøren avgjørende for fastsettelse av forfalte beløp, med mindre klienten beviser at denne informasjonen er feil.
7.3 Kreditter, kjøpt av brukeren, har en begrenset periode av gyldighet, ettersom de utløper hvis en bruker er inaktiv i mer enn 90 dager på norskflirt.net, og da vil kontoen til brukeren bli slettet. Når du sletter kontoen, vil alle data som meldinger, favoritter og utestående kreditter fjernes permanent fra systemet. Brukeren kan da ikke lenger kreve noen utestående kreditter.
7.4 Hvis brukeren fjerner kontoen sin, fjerner brukeren også de mulig gjenstående kreditter. Kunden kan ikke lenger kreve noen utestående kreditt på det tidspunktet.
7.5 Kreditter som har blitt utstedt av brukeren under en (teknisk) feil vil i prinsippet ikke refunderes. I tilfelle en (teknisk) feil hos operatør, kan brukeren foreta en skriftlig forespørsel om refusjon av kreditter som er utstedt som et resultat av denne feilen. Refunderinger vil ikke bli tilbakeholdt på urimelig grunnlag i et slikt tilfelle.
7.6. Brukeren er enig i at avtalen om å levere kreditter av operatør vil bli oppfylt umiddelbart etter betaling av brukeren.
7.7. Hvis brukeren gjør et kredittkort tilbakeførsel uten gyldig grunn, vil alle ekstra kostnader tilknyttet denne tilbakeførselen bli belastet brukeren.
7.8. Etter registrering får brukeren 1 coin for å teste ut virkmåten til Tjenesten. Brukeren erkjenner at norskflirt.net har gitt brukeren tilstrekkelige mildler til å bli kjent med Tjenesten. Dermed vil norskflirt.net normalt ikke refundere kjøpte coins. Under visse omstendigheter kan norskflirt.net refundere coins, i dette tilfelle må brukeren selv påta de påløpende overføringskostnadene. Brukeren må ta kontakt via vårt kontaktskjema. Se artikkel 8.1.
7.9. Ved å klikke på "KJØP"-knappen vil brukeren bli omdirigert til betalingsleverandøren hvor et kjøp kan gjøres via VISA eller MasterCard. Alternativt kan brukeren på forespørsel motta en faktura via e-post fra LiqPay betalingsleverandør som kan betales med VISA eller MasterCard. Ved en e-postfaktura må brukeren sende en forespørsel via vårt kontaktskjema.

Artikkel 8: Refuneringsperiode

8.1 Operatør tilbyr digitale tjenester som har rett til refundering i løpet av 14 dager. Hvis brukeren bruker de innkjøpte tjenestene innen disse 14 dagene (den første dagen er datert som dag når kjøpet ble gjort), vil retten til retur bortfalle.
For å utøve retten til tilbakebetaling, må du sende oss en entydig uttalelse (for eksempel skriftlig i posten, faks eller e-post) for å informere deg om din beslutning om å kreve beløpet tilbake.
Du kan bruke vårt kontaktskjema, men du er ikke forpliktet til å gjøre det. For å få pengene tlbake, er det tilstrekkelig at du uttalelser deg om din utøvelse av retten til tilbaketrekning før uttaksperioden (14 dager) er utløpt gitt at du ikke har den kjøpte coinspakken. Som konsekvens av annulleringen hvis du avbryter kontrakten, vil du motta alle utbetalinger du har gjort frem til det aktuelle, inkludert leveringskostnader (med unntak av eventuelle tilleggskostnader som følger av ditt valg for en annen leveringsmetode enn billigste standard som tilbys av oss). Vi vil betale deg tilbake med samme betalingsmåte som du gjorde den opprinnelige transaksjonen med mindre du har uttrykkelig avtalt noe annet.

Artikkel 9: Håndtering av klager

9.1 Operatør skal behandle alle klagene om nettstedets bruk eller kvalitet eller klager fra andre beskrivelser.
9.2 Brukeren må klage skriftlig ved å sende en e-post via vårt kontaktskjema.
9.3. Operatør skal forsøke å løse klagen innen 10 jobbdager. Operatør vil informere brukeren skriftlig i e-postmeldinger.

Artikkel 10: Brukeruenigheter

10.1 Siden norskflirt.net ikke er involvert i kommunikasjonen mellom brukere. I tilfelle du har en uenighet med en annen bruker, vil du herved frigi norskflirt.net fra alle krav, erstatningskrav og skader (direkte eller indirekte) i noen form eller måter, kjent og ukjent , mistenkt og ikke mistenkte, avsløres eller ikke avslørt som følge av eller forbundet med slike saker.

Artikkel 11: Intellektuell eiendom

11.1 Alle immaterielle rettigheter og alle lignende rettigheter i alle tjenester, produkter og informasjon som tilbys på norskflirt.net , tilhører utelukkende operatør eller dets lisensgivere.
11.2 Ingen del av norskflirt.net kan gjenproduseres uten skriftlig tillatelse fra operatør. Immaterielle rettigheter til alle tekster, bilder, lyder og programvare for norskflirt.net tilhører operatør eller dens lisensgivere.
11.3 Skal operatør bli varslet om (påstått) krenkende materiale eller (påståtte) krenkende koblinger på webområdet, har operatør rett, men ikke plikt, til å fjerne dette innholdet eller koblingene umiddelbart.

Artikkel 12: Endringer i pris og generelle betingelser

12.1. Operatør har rett til å endre tjenestene og prisene som publiseres på nettstedet, når som helst og dermed justere vilkårene i disse vilkårene og betingelsene, for å oppdatere dem eller fullføre dem mer fullstendig. Det er ditt personlige ansvar å vurdere disse vilkårene og betingelsene regelmessig. Hvis du fortsetter å bruke norskflirt.net etter den effektive datoen for endringene, godtar du å godta og godta disse endringene.
12.2. Operatør fraskriver seg ethvert ansvar for ugunstige konsekvenser som kan oppstå som følge av endringer som er gjort i innholdet i norskflirt.net eller vilkårene og betingelsene.